დაგვაფინანსე

აფთიაქი

ინდაპამიდი/Fludex SR
ინდაპამიდი/Fludex SR
1,5მგ, 30 აბი
8.91
ბეტალოკი-ზოკი
ბეტალოკი-ზოკი
1000მგ, 20 აბი
8.50
გლუკოფაჟი
გლუკოფაჟი
1000მგ, 100 აბი
10.70
ელიქუისი
ელიქუისი
5მგ, 60 აბი
108.00
ეპიქსი
ეპიქსი
500მგ, 50 აბი
100.00
ვანსეარ დუო
ვანსეარ დუო
5მგ/10მგ, 30 აბი
23.00
ვანსეარი
ვანსეარი
5მგ, 28 საღეჭი აბი
25.00
პრედუქტალი
პრედუქტალი
35მგ, 60 აბი
13.20
იანუვია
იანუვია
100მგ, 28 აბი
48.50
კარდიო ასპირინი
კარდიო ასპირინი
100მგ, 30 აბი
2.30
პულმიკორტი
პულმიკორტი
0.5მგ, 2მლ
25.47
კრესტორი
კრესტორი
20მგ 28 აბი
25.00
კრესტორი
კრესტორი
10მგ, 28 აბი
17.90
სიოფორი
სიოფორი
500მგ, 100 აბი
9.50
ნეპილეტი
ნეპილეტი
5მგ, 28 აბი
6.00
სიმბიკორტი
სიმბიკორტი
320/9მგ, დოზა 60
51.50
ტრიპლიქსამი/TRIPLIXAM
ტრიპლიქსამი/TRIPLIXAM
5/1,25/5 მგ, 30 აბი
9.50
პრესტანსი/COVERAM
პრესტანსი/COVERAM
5/5მგ, 30 აბი
10.50
ვარიდოსი-დეტრალექსი
ვარიდოსი-დეტრალექსი
450 მგ/50 მგ
22.00
ნაზონექსი/Nazoster
ნაზონექსი/Nazoster
50 მკგ, დოზა 140
10.00
ლორისტა H/ Hyzaar
ლორისტა H/ Hyzaar
100 მგ/12,5 მგ, 28 აბი
29.51 9.43
ქსარელტო/Xarelto
ქსარელტო/Xarelto
20 მგ, 28 აბი
203.00 82.00
ქსარელტო/Xarelto
ქსარელტო/Xarelto
15 მგ, 28 აბი
230.79 72.00
ქსარელტო/Xarelto
ქსარელტო/Xarelto
10 მგ 10 აბი
103.78 35.00
იანუმეტი/Janumet
იანუმეტი/Janumet
50/850 მგ, 56 აბი
159.05 60.25
იანუმეტი/Janumet
იანუმეტი/Janumet
50/1000მგ, 56 აბი
159.05 47.61
პრესტანსი/COVERAM
პრესტანსი/COVERAM
10/5მგ, 30 აბი
40.48 13.98
ამარილი/Amaryl
ამარილი/Amaryl
2 მგ, 30 აბი
6.20
ტრიპლიქსამი/TRIPLIXAM
ტრიპლიქსამი/TRIPLIXAM
10/2,5/10 მგ, 30 აბი
53.97 19.70
კაპტოპრილი/Kaptopril
კაპტოპრილი/Kaptopril
50 მგ, 50 აბი
5.15
ლორისტა/cozaar
ლორისტა/cozaar
100 მგ, 28 აბი
25.64 9.43
სიმბიკორტი
სიმბიკორტი
160/4,5 მგ, დოზა 60
105.40 25.00
დეტრალექსი/daflon
დეტრალექსი/daflon
500 მგ, 60 აბი
28.18 10.00
ბრილინტა
ბრილინტა
90 მგ, 56 აბი
288.88 123.44