დაფინანსება

საარჩევნო

რუკა

Map of Georgia
აფხაზეთი
Result 3
სვანეთი
ხმის მიცემა
Result 15
სამეგრელო
ხმის მიცემა
Result 4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
ხმის მიცემა
Result 5
იმერეთი
ხმის მიცემა
Result 13
გურია
ხმის მიცემა
Result 12
აჭარა
ხმის მიცემა
Result 11
სამცხე-ჯავახეთი
ხმის მიცემა
Result 10
შიდა ქართლი
ხმის მიცემა
Result 14
მცხეთა-მთიანეთი
Result 6
თბილისი
ხმის მიცემა
Result 9
ქვემო ქართლი
ხმის მიცემა
Result 8
კახეთი
ხმის მიცემა
Result 7