დაფინანსება

Quiz

გაიგე რომელი პარტიის ამომრჩეველი ხარ 

გამოკითხვის გავლა
ემხრობით თუ არა მარიხუანას ლეგალიზაციას? ემხრობით თუ არა მარიხუანას ლეგალიზაციას?
შემდეგი კითხვა
ემხრობით თუ არა LGBT პროპაგანდის შეზღუდვას?
შემდეგი კითხვა
ემხრობით სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების უცხოელებზე გასხვისებას? ემხრობით სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების უცხოელებზე გასხვისებას?
შემდეგი კითხვა
მადლობა გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებისთვის არჩეული პასუხების ანალიზით სისტემამ გამოიტანა შემდეგი დასკვნა:
თქვენი მოსაზრებები %-ით ემთხვევა პარტიას
გარკვეული შეფერხების გამო, მოხდა შეცდომა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ