პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:37:33
16 07 2018
Экономический рост: 002 - 5,4 %   2005 - 9,3 %   2007 - 12 %   2010 - 6,3 %   2011 - 7,2 %   2012 - 6,1 %   2013 - 3,3 %   2014 - 5 %  
Структура >> Гурия
Региональная организация Гурии

Председатель: Кечакмадзе Миндия

Адрес: Ул. 9 Апреля, 1

Тел: +995 574 02 05 09

E-mail: mindiakechagmadze@hotmail.com

Районная организация Ланчхути

Председатель: Квирквелия Мака

Адрес: Ул. Жордания, 114

Тел: +995 557 27 19 85

E-mail: makakvirkvelia@yahoo.com

Районная организация Чохатаури

Председатель: Чхиквишвили Акаки

Address: Ул. Думбадзе, 25

Тел: +995 555 93 64 34 

E-mail:Каха Кукава на телеканале
23.03.2015