პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:33:22
16 07 2018
Structure >> Racha-Lechkhumi
Racha-Lechkhumi Regional Organization

Chairman: Janelidze David

Address: 

Tel: +995 579 54 37

E-mail:

Oni Regional Organization

Chairman: Ordinidze Avel

Address: Culture and Recreation Park

Tel: +995 568 74 16 61

E-mail:

Ambrolauri Regional Organization

Chairman: Janelidze David

Address: Kostava st. 1

Tel: +995 593 73 70 27

E-mail:

 Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015