პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

01:18:47
25 03 2018
Structure >> Regulation
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015