პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:54:51
16 07 2018
Structure >> Regulation
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015