პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:53:22
16 07 2018
Экономический рост: 002 - 5,4 %   2005 - 9,3 %   2007 - 12 %   2010 - 6,3 %   2011 - 7,2 %   2012 - 6,1 %   2013 - 3,3 %   2014 - 5 %  
Контакты
Центральный офис "Свободной Грузии"

Тбилиси, ул Ониашвили 80

E-mail: freegeorgia@hotmail.com

Региональное бюро

Нино Джурхадзе

Председатель Тбилисского комитета

Тел: +995 593 50 54 44

E-mail: nino.jurkhadze@mail.com

Бюро в США

Арчил Сехниашвили

Руководитель бюро

Тел:+1 6464749911

E-mail:

archi.sekhniashvili@yahoo.com

Пресс-служба

Саломе Гулиашвили

Руководитель службы

Тел:+995 558 42 74 74

E-mail: s.guliashvili@gmail.com

Имеретинский комитет

Кутаиси, ул. Неупорт 17

Георгий Цулаиа

Тел:  +995 599 23 70 07

E-mail: gogi.tsulaia@mail.ruКаха Кукава на телеканале
23.03.2015