პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:12:06
22 05 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015