პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

01:20:56
25 03 2018
Elections >> Copmplaints
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015