პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:57:24
16 07 2018
Elections >> Copmplaints
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015