პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

08:21:06
23 06 2018
ეკონომიკური ზრდა: 2002 - 5,4 %   2005 - 9,3 %   2007 - 12 %   2010 - 6,3 %   2011 - 7,2 %   2012 - 6,1 %   2013 - 3,3 %   2014 - 5 %    
არჩევნები >> საარჩევნო დავები
„არასაპარლამენტო ოპოზიციის“ სააპელაციო საჩივარი „ნაციონალური მოძრაობისთვის“ საარჩევნო ნომრის – „5“–ის უკანონოდ მინიჭებასთან დაკავშირებით
19-05-2014  

საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ჩვენი სასარჩელო მოთხოვნა ცესკოს განკარგბის ბათილად ცნობასთან დაკავშირებით.  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სადაო განკარგულებით (121/2014) ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ, საარჩევნო ბლოკ "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" კანონით დადგენილი პროცედურის (წილისყრის) გარეშე მიენიჭა საარჩევნო ნომერი, მაშინ როცა საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 119- მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, აღნიშნულ ბლოკს საარჩევნო ნომერი უნდა მინიჭებოდა წილისყრით.

 

 

უკან

კახა კუკავას გამოსვლა პარლამენტში გირგვლიანის საქმეზე
21.02.2017