პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

03:30:22
24 06 2018
ეკონომიკური ზრდა: 2002 - 5,4 %   2005 - 9,3 %   2007 - 12 %   2010 - 6,3 %   2011 - 7,2 %   2012 - 6,1 %   2013 - 3,3 %   2014 - 5 %    
დოკუმენტები >> საკონსტიტუციო სარჩელები
არასაპარლამენტო ოპოზიცია - პარლამენტის წინააღმდეგ
22-04-2014  

კონსტიტუციური სარჩელი


საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ ადამიანის ძირითად უფლებებთან და თავისუფლებებთან მიმართებით საქართველოს ნორმატიული აქტის შესაბამისობის თაობაზე


(„საქართველოს  საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველო ორგანული კანონის მე–19 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი )

უკან

კახა კუკავას გამოსვლა პარლამენტში გირგვლიანის საქმეზე
21.02.2017