პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:39:12
16 07 2018
Экономический рост: 002 - 5,4 %   2005 - 9,3 %   2007 - 12 %   2010 - 6,3 %   2011 - 7,2 %   2012 - 6,1 %   2013 - 3,3 %   2014 - 5 %  
Структура >> Политический совет
Каха Кукава

Председатель

E-mail: kkukava@hotmail.com 

Тенгиз Оманидзе

Заместитель Председателя

E-mail: omanidze24@gmail.com

Георгий Цулаиа

Заместитель Председателя

E-mail: gogi.tsulaia@mail.ru

Роин Хиджакадзе

Парламентский секретарь

E-mail: roini76@yahoo.com

Гиви Тутберидзе

Председатель Имеретинского комитета

E-mail: tutberidze56@mail.ru

Мелик Раисян

Председатель Ахалкалакского комитета

E-mail: ekzachibashi@gmail.comКаха Кукава на телеканале
23.03.2015