პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

01:20:38
25 03 2018
Elections >> ამომრჩეველთა სია
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015