პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:55:36
16 07 2018
Elections >> ამომრჩეველთა სია
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015