პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:53:00
16 07 2018
Экономический рост: 002 - 5,4 %   2005 - 9,3 %   2007 - 12 %   2010 - 6,3 %   2011 - 7,2 %   2012 - 6,1 %   2013 - 3,3 %   2014 - 5 %  
Структура >> Самцхе-Джавахети
Региональная организация Саимцхе-Джавахети

Председатель: Самсонадзе Тамар

Адрес: Ул. Тамарашвили, 1

Тел: +995 597 56 35 53

E-mail: tamarsamsonadze@hotmail.com

Районная организация Борджоми

Председатель: Нозадзе Зураб 

Адрес: Проспект Руставели, 147

Тел: +995 597 71 78 18

E-mail:

районной организации Аспиндзы

Председатель: Беридзе Николоз

Адрес: пр. Гурамишвили. 23/11

Тел: +995 551 98 15 89

E-mail:Каха Кукава на телеканале
23.03.2015