პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

02:01:09
20 03 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015