პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

05:49:22
24 02 2018
Экономический рост: 002 - 5,4 %   2005 - 9,3 %   2007 - 12 %   2010 - 6,3 %   2011 - 7,2 %   2012 - 6,1 %   2013 - 3,3 %   2014 - 5 %  
Видео >> Видео галерея >> Телевидение
Каха Кукава на телеканале
23.03.2015