პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

03:36:34
24 06 2018
Экономический рост: 002 - 5,4 %   2005 - 9,3 %   2007 - 12 %   2010 - 6,3 %   2011 - 7,2 %   2012 - 6,1 %   2013 - 3,3 %   2014 - 5 %  
Структура >> Секретариат
Каха кукава

Председатель

E-mail: kkukava@hotmail.com

Тенгиз Оманидзе

Заместитель Председателя

E-mail: omanidze24@gmail.com

Тенгиз Джгушия

Исполнительный секретарь

E-mail: tengo.jgushia@gmail.com

Нино Джурхадзе

Председатель Тбилисского комитета

E-mail: nino.jurkhadze@mail.comКаха Кукава на телеканале
23.03.2015