პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

01:31:47
25 03 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015