პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:46:10
16 07 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015