პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

01:01:17
18 11 2017
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015