პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

05:55:45
22 05 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015