პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

01:26:48
25 03 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015