პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:43:24
16 07 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015