პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

01:26:15
25 03 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015