პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

01:27:35
25 03 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015