პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

03:18:20
21 02 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015