პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

08:09:53
26 05 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015