პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

03:29:42
24 06 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015