პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

23:42:22
19 02 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015