პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

13:45:51
19 04 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015