პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

08:01:58
23 06 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015