პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

03:44:36
21 02 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015