პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

05:58:13
24 02 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015