პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

01:31:29
25 03 2018
Documents >> Program
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015