პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

03:00:09
25 09 2017
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015