პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

08:10:10
23 06 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015