პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

03:14:33
22 04 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015