პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

05:57:03
24 02 2018
Elections >> ამომრჩეველთა სია
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015