პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

03:38:25
24 06 2018
Elections >> ამომრჩეველთა სია
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015