პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

03:12:43
22 04 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015