პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

06:10:26
24 02 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015