პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო

Political Party Free Georgia

17:21:07
17 01 2018
Speech of Kakha Kukava at UEL
03.07.2015